در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
امضای توافقنامه میان منطقه آزاد اروند و عراق

امضای توافقنامه میان منطقه آزاد اروند و عراق

طرف عراقی به تازگی و برای اولین بار یک فروند کشتی مسافری به ظرفیت ۴۰۳ نفر برای جابجایی زائران از طریق آبراه اروندرود به آبهای جمهوری اسلامی ایران گسیل داشته است.

دریانوردی |