در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
فروش ۵۰ درصد از بلیت قطارهای نوروزی

فروش ۵۰ درصد از بلیت قطارهای نوروزی

برای امسال پیش بینی شده است بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با هواپیما، بیش از ۸۰۰ هزار نفر با شناورهای دریایی و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با قطار سفر کنند .

حمل و نقل ریلی |

تکمیل ۳۰ درصد از ظرفیت قطارهای نوروزی

تکمیل ۳۰ درصد از ظرفیت قطارهای نوروزی

خطوط راه‌آهن به صورت سالانه توسط ماشین‌های اندازه‌گیری تحت نظر قرار می‌گیرند ، اما کارکنان بخش فنی و زیربنایی به صورت شبانه روزی طی این ایام از مسیرها بازدید می‌کنند .

حمل و نقل ریلی |