در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مصاحبه اختصاصی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی

مصاحبه اختصاصی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پرتال جامع صنعت حمل و نقل ، مهندس امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی پیرامون لجستیک پارک ها و بنادر خشک و یکپارچه سازی زیرساخت های It سازمان های مرتبط با حمل و نقل این وزارت خانه توضیحاتی ارائه دادند.

اقتصاد و بازرگانی صنعت حمل و نقل |