در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تامین مالی برای صنعت حمل  ونقل

تامین مالی برای صنعت حمل ونقل

حمل‌و‌نقل ریلی بیشتر در تامین منابع مشکل دارد تا مدیریت؛ بنابراین باید به تامین منابع بخش حمل‌و‌نقل ریلی توجه بیشتر شود.

برگزیده,ریلی |