در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گسترش قطارهای حومه ای در برنامه ششم توسعه

گسترش قطارهای حومه ای در برنامه ششم توسعه

امیدواریم بتوانیم در برنامه ششم توسعه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم ارتباطات ریلی شهرهای حومه‌ای را با تهران افزایش دهیم.

اقتصاد و بازرگانی حمل و نقل |