در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
واگذاری تمام واگن‌های مسافری به بخش خصوصی

واگذاری تمام واگن‌های مسافری به بخش خصوصی

یکی از مطالبات بخش خصوصی اصلاح‌های قانونی است که با اقدامات در دست اجرای راه‌آهن ، اصلاحات لازم و مورد نیاز در موارد قانونی صورت گرفته است . مشارکت بخش خصوصی در حوزه ریلی مستلزم حمایت‌های دولت و ایجاد بسترهای لازم است .

اقتصاد و بازرگانی حمل و نقل,حمل و نقل ریلی |

لزوم گسترش فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه ریلی کشور

لزوم گسترش فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه ریلی کشور

در حال حاضر مشوق‌های زیادی برای بخش‌خصوصی در نظر گرفته شده است ، مقرر شده تمام درآمدهای ناشی از صرفه جویی در مصرف سوخت که حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است تماما در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد .

حمل و نقل ریلی |

برگزاری‌ جلسه هم اندیشی با شرکت های راهبری رجا

برگزاری‌ جلسه هم اندیشی با شرکت های راهبری رجا

تابلوی رجا راهبران هستند ، اگر این تابلو مثبت باشد برای رجا هم مثبت است و اگر این تابلو منفی باشد بدون شک برای رجا هم منفی خواهد بود و بر این اساس وظایف شرکت های راهبری سنگین شده است .

حمل و نقل ریلی |