در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
لزوم پایش مستمر نقاط بحرانی شبکه ریلی

لزوم پایش مستمر نقاط بحرانی شبکه ریلی

روابط عمومی راه آهن بایستی انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی در زمینه آموزش ساکنان و دانش آموزان حاشیه خطوط را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد .

حمل و نقل ریلی |

بررسی پرونده ثبت جهانی میراث صنعتی راه آهن ایران

بررسی پرونده ثبت جهانی میراث صنعتی راه آهن ایران

موضوع راه اندازی موزه راه آهن نیز در دستور کار جدی قرار گرفته و خوشبختانه با اقدامات به موقع مناطق جنوب شرق و خراسان اقدام به ایجاد موزه در راه آهن خود کرده اند و به زودی در ناحیه آذربایجان و جنوب کشور نیز این موزه ها ایجاد می شود .

حمل و نقل ریلی |

۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۶۱ نتیجه
۱ از ۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰