در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
رشد ۵۰ درصدی در توسعه شبکه ریلی کشور

رشد ۵۰ درصدی در توسعه شبکه ریلی کشور

در برنامه توسعه امسال قرار است سه میلیون تن بار از کشور ترانزیت شود که بخش اعظم آن از محور شرق کشور انجام و به بندر شهید رجایی می رسد . 

حمل و نقل ریلی |

لزوم افزایش سهم کانتینری ریلی متصل با بنادر

لزوم افزایش سهم کانتینری ریلی متصل با بنادر

در این نشست جهت ورود شرکت راه آهن در طرح های جامع و توسعه بندری سازمان بنادر هماهنگی های لازم صورت گرفت و مقرر شد جهت تعریف نقشی فعال برای راه آهن در طرح های آینده در بنادر جلساتی با واحد های ذیربط تشکیل شود .

حمل و نقل ریلی |