در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بازسازی و تطویل خطوط راه آهن اراک

بازسازی و تطویل خطوط راه آهن اراک

تطویل خطوط ایستگاه‌ها منجر به اعزام قطارهای متراژی به طول ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر خواهد شد و مشکلی در سیر قطارهای طویل به وجود نخواهد آمد .

حمل و نقل ریلی |

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ۹۴ در اولویت

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ۹۴ در اولویت

با پیشرفت فیزیکی خوبی که در پروژه ها وجود دارد، تطویل خطوط شازند، مشگ آباد و باغ یک نیمه اول امسال به پایان می رسد.

برگزیده,مرکزی,حمل و نقل ریلی |