در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
لزوم ایجاد تحول ساختاری در صنعت ریلی کشور

لزوم ایجاد تحول ساختاری در صنعت ریلی کشور

تحولاتی که در سه دهه اخیر در فضای اقتصاد جهانی و تکنولوژی به وجود آمده به نقش جابجایی مسافر و تحول در نظام حمل‌ و نقل نگاه ویژه‌ای دارد که در عرصه اقتصادی مهم است .

حمل و نقل ریلی |