در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
توقف ورود خودروهای هیبریدی به بازار کشور

توقف ورود خودروهای هیبریدی به بازار کشور

در صورتی که سازمان ملی استاندارد اطمینانی از تطابق و صحت مشخصات فنی و ظاهری خودرو نداشته باشد؛ بنابراین گواهی تایید نوع صادر نمی‌شود که مشکل ورود هیبریدی‌ها نیز به این دلیل است.

خودرو |