در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
لزوم تعیین نهاد متولی برای توسعه هاب‌های لجستیکی

لزوم تعیین نهاد متولی برای توسعه هاب‌های لجستیکی

کشور ما ایران ، تاکنون به دلایل گوناگونی از برخورداری امکانات لجستیکی بین المللی فوق محروم مانده است . شاید بتوان یکی از دلایل این امر را ویژگی ذاتی بین بخشی بودن و عدم وجود متولی مشخص برای این موارد دانست .

اقتصاد و بازرگانی حمل و نقل |