در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
جلب رضایت مسافرین و ارتقای خدمات با طرح شبکه سیر

جلب رضایت مسافرین و ارتقای خدمات با طرح شبکه سیر

اجرای این آیین نامه فراتر از یک تکلیف اداری در سازمان است و ابعاد و اثرات گسترده‌ای در سطح ملی دارد که ناشی از سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده در زمینه‌ ارتقای ایمنی و حفظ حقوق شهروندان و مسافران است.

حمل و نقل جاده ای |

انقلاب در حمل و نقل با ماشین های پرنده لری پیج

انقلاب در حمل و نقل با ماشین های پرنده لری پیج

اگر این فناوری به مرحله تجاری‌سازی و تولید انبوه برسد به یقین تبعات بسیار عمیقی به همراه خواهد داشت ، از جمله این تغییرات می‌توان به بهبود در وضعیت رفت و آمد و ترافیک شهری اشاره کرد .

خودرو |

آمادگی خراسان شمالی برای اعزام زائران اربعین

آمادگی خراسان شمالی برای اعزام زائران اربعین

رانندگان اعزامی به مرزهای خروجی قبل از ورود به مرزها نسبت به سوخت‌گیری و پر کردن باک ناوگان اقدام کنند و شرکت‌ها و مؤسسات مساف نسبت به عقد قرارداد کاروان‌ها اقدام نمایند.

حمل و نقل جاده ای |