در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نظارت‌ بر شرکت‌های حمل و نقل جاده ای مسافر خراسان رضوی

نظارت‌ بر شرکت‌های حمل و نقل جاده ای مسافر خراسان رضوی

نظارت بر حضور مؤثر و مستمر مدیرعامل و مدیر پاسخگو در دفاتر شرکت‌ها و همکاری لازم در تنظیم و ارائه گزارش‌های نظارتی روزانه و انعکاس تخلفات نیز برای ارزیابی و نظارت هرچه بهتر در روزهای پایانی پیک سفرهای تابستانی در خراسان رضوی است .

خراسان رضوی,حمل و نقل جاده ای |

نظارت‌های شدید بر ناوگان مسافربری جاده‌ای

نظارت‌های شدید بر ناوگان مسافربری جاده‌ای

استان فارس دارای ۴۲۰۰ ناوگان اتوبوسی ، ۱۲۱ شرکت مسافربری و ۶ هزار و ۸۵۰ راننده حرفه‌ای است و سامانه سپهتن در بخش غالب ناوگان نصب گردیده است .

حمل و نقل جاده ای |