در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
لزوم بهره مندی ساحل‌نشینان هرمزگان از فعالیت‌های تجارت دریایی

لزوم بهره مندی ساحل‌نشینان هرمزگان از فعالیت‌های تجارت دریایی

توسعه دریامحور که نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد ، بر روی توسعه بنادر متمرکز است و رونق گمرکات ، کشتی سازی و دیگر صنایع دریایی به توسعه بندر وابسته است .

اقتصاد و بازرگانی حمل و نقل |