در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
جلوگیری از بروز حوادث تلخ با توسعه ناوگان مسافری ریلی

جلوگیری از بروز حوادث تلخ با توسعه ناوگان مسافری ریلی

با توجه به مدرن شدن قطارها و افزایش سرعت و ایمنی این وسیله حمل‌و‌نقلی و همچنین با در نظر داشتن توسعه و گسترش خطوط ریلی ، امید است به سمتی حرکت کنیم که همه سفرها از جمله اردوهای دانش‌آموزی با وسیله حمل‌و‌نقل مطمئن و ایمنی چون قطار صورت گیرد .

حمل و نقل ریلی |