در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بررسی راهکارهای مناسب دستیابی به سهم ترانزیت ریلی در منطقه

بررسی راهکارهای مناسب دستیابی به سهم ترانزیت ریلی در منطقه

ترانزیت و تعیین قیمت ترانزیت از موضوعات اصلی جلسات بوده و طی ۵ ماه گذشته کشورهای قزاقستان ، ترکمنستان و ازبکستان تمایل خود را برای توسعه همکاری‌ها در بخش ترانزیت نشان داده و برای همکاری‌های ریلی اعلام آمادگی کرده‌اند .

برگزیده,حمل و نقل ریلی |