در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تأمین نیازهای لجستیکی ترانزیت منطقه توسط ایران

تأمین نیازهای لجستیکی ترانزیت منطقه توسط ایران

طرف عمانی با توجه به اهمیت نقش ایران به‌عنوان دروازه ورود به آسیای میانه پیشنهاد نمود که موافقت‌نامه عشق‌آباد مجدداً فعال گردد و ایران نقش هماهنگ‌کننده را برای میزبانی از وزرای ذی‌ربط به عهده بگیرد .

اقتصاد و بازرگانی حمل و نقل |