تصاویر زیبای برف روبی انواع لکوموتیوها


           
مطالب مرتبط

برخورداری خطوط ایستگاه سیرجان از سیستم سوخت رسانی لکوموتیوها

برخورداری خطوط ایستگاه سیرجان از سیستم سوخت رسانی لکوموتیوها

قطارهای باری وارده بدون انفصال لکوموتیو اقدام به سوختگیری شده و از توقف طولانی مدت قطارها جلوگیری بعمل می آید .

|

تلاش و ایثار راهداران در جاده های شهرستان پاوه

تلاش و ایثار راهداران در جاده های شهرستان پاوه

     

|

نهایی شدن پروژه برقی کردن قطار گرگان - اینچه‌برون

نهایی شدن پروژه برقی کردن قطار گرگان - اینچه‌برون

این طرح دارای بخش‌های گوناگونی از قبیل اصلاح خطوط، افزایش بار محوری، لکوموتیو، نصب علائم و سیگنالینگ علاوه بر برقی کردن خواهد بود.

|

افزایش ۵.۸ درصدی لکوموتیوهای شبکه ریلی

افزایش ۵.۸ درصدی لکوموتیوهای شبکه ریلی

طول خطوط ریلی اصلی کشور نیز در پایان سال گذشته با 3/. درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل به 10 هزار 376 کیلومتر رسید.

|

کتاب سیستم ترمز لکوموتیوهای آلستوم

کتاب سیستم ترمز لکوموتیوهای آلستوم

|