اتمام عملیات بهسازی و آسفالت ۴ کیلومتر راه روستایی در نیشابور


با اجرای عملیات احداث و آسفالت تعداد ۴۴ خانوار از روستای کاریزک کهنه و ۲۵ خانوار از روستای محمدآباد دوخانه از نعمت راه آسفالته مناسب بهره‌مند شدند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نیشابور از اتمام عملیات بهسازی و آسفالت ۴ کیلومتر راه روستایی در روستاهای این شهرستان خبر داد . محمود کاوسی نیا عنوان کرد : قطعه اول راه روستایی دزق از توابع بخش سرولایت و بهسازی و آسفالت راه‌هایی روستایی کاریزک کهنه و محمدآباد دوخانه از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهسازی و آسفالت شده است . وی با اعلام این خبر گفت : عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی دزق به طول ۲.۶ کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه روستایی کاریزک کهنه به طول یک کیلومتر با مشارکت دهیاری و تأمین ۴۳ تن قیر رایگان و بهسازی و آسفالت راه روستایی محمدآباد دوخانه به طول ۴۰۰ متر با مشارکت دهیاری و تأمین ۱۳ تن قیر رایگان به اتمام رسید . کاوسی نیا در ادامه با اشاره به اینکه با اجرای عملیات احداث و آسفالت محورهای مذکور تعداد ۴۴ خانوار از روستای کاریزک کهنه و ۲۵ خانوار از روستای محمدآباد دوخانه از نعمت راه آسفالته مناسب بهره‌مند شدند ، بیان کرد : اجرای این عملیات سبب رضایتمندی مردم این روستاها شده است .
مطالب مرتبط

افزایش ارتقاء ایمنی محورهای خراسان جنوبی با انجام روکش آسفالت

افزایش ارتقاء ایمنی محورهای خراسان جنوبی با انجام روکش آسفالت

استان خراسان جنوبی دارای بیش از ۱۰۵۰۰ هزار کیلومتر راه بین‌شهری و روستایی است .

|

افزایش تلفات جاده‌ای در صورت کاهش اعتبارات وزارت راه و شهرسازی

افزایش تلفات جاده‌ای در صورت کاهش اعتبارات وزارت راه و شهرسازی

آمار تلفات جاده‌ای از ۲۰ هزار نفر به ۱۷ هزار نفر کاهش یافته است که با توجه به کاهش بودجه وزارت راه و شهرسازی امکان سیر رو به افزایش این آمار دوباره وجود دارد .

|

اتمام عملیات احداث و آسفالت ۳ کیلومتر راه روستایی در شهرستان نیشابور

اتمام عملیات احداث و آسفالت ۳ کیلومتر راه روستایی در شهرستان نیشابور

اجرای این عملیات سبب رضایتمندی مردم منطقه شده است .

|

انجام عملیات تعریض محور بهشهر - زاغمرز در استان مازندران

انجام عملیات تعریض محور بهشهر - زاغمرز در استان مازندران

عملیات بهسازی و آسفالت قطعه اول محور دامغان به سرخگریوه به طول ۵ کیلومتر به اتمام رسیده و با توجه به محدودیت فصلی ، عملیات روکش نهایی آسفالت این پروژه جهت بهره‌برداری به اتمام خواهد رسید .

|

اجرای عملیات آسفالت راه روستایی تازه‌آباد در شهرستان بابلسر

اجرای عملیات آسفالت راه روستایی تازه‌آباد در شهرستان بابلسر

از ۷۵۰۰ کیلومتر راه‌های روستایی موجود در مازندران ، مقدار ۱۸۰ کیلومتر در شهرستان بابلسر واقع شده است .

|