اهداف و محورهای نقشه راه بهبود ایمنی جاده ها


               
مطالب مرتبط

مجلس آماده همکاری با دولت برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

مجلس آماده همکاری با دولت برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

مجلس آماده رفع مشکلات موجود برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و در صورت لزوم اصلاح قانون یا تدوین آن را نیز در دستور کار خود قرار می دهد .

|

آمار جان باختگان تصادفات جاده ای از فروردین تا پایان مهر ۱۳۹۶

آمار جان باختگان تصادفات جاده ای از فروردین تا پایان مهر ۱۳۹۶

           

|

سخنرانی دبیر جمعیت طرفداران ایمنی راهها در مراسم یادبود قربانیان حوادث رانندگی

سخنرانی دبیر جمعیت طرفداران ایمنی راهها در مراسم یادبود قربانیان حوادث رانندگی

     

|

توجه ویژه کشورها به احداث راه و راه آهن و توسعه ترانزیت

توجه ویژه کشورها به احداث راه و راه آهن و توسعه ترانزیت

راه اندازی کریدورها نباید به عنوان فرصت برای یک مدل از حمل ونقل و تهدید برای مدلهای دیگر تلقی شود بلکه مکمل یکدیگر باشند و بنابراین هر اندازه بتوان جابجایی بار در زمینه کاهش زمان ، تعرفه و معطلی در نقاط مرزی را تسهیل کرد ، مطلوبیت برای مشتری افزایش می یابد و باید حمل و نقل ...

|

تحمیل خسارت های سنگین به کشور با وقوع تصادفات جاده ای

تحمیل خسارت های سنگین به کشور با وقوع تصادفات جاده ای

عدد منطقی میزان خسارت به بار آمده ناشی از تصادفات جاده ای بین ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است که البته این یک برآورد تخمینی است و باید برای به دست آوردن عدد دقیق مطالعات دقیق در این حوزه انجام شود .

|