زمین شناسی مناطق ساحلی دریای خزر


    نام لاتین کتاب : Geology of Caspian Sea Coastal area   پیش گفتار   مجامع علمی ایران در دو دهه اخیر رشد چشمگیری را در غالب زمینه های علمی ، به ویژه در علوم زمین ، تجربه کرده اند . حاصل این تجربیات ، صدها مستند علمی است که در داخل و خارج از کشور منتشر شده است . از طرفی ، جایگاه علوم زمین مخصوصا زمین شناسی در مطالعات مختلف مهندسی سواحل و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) هرچه بیشتر بر مدیران اجرایی کشور آشکار شده است . از این رو ، سازمان بنادر و دریانوردی با سرمایه گذاری هدفمند در دهه گذشته ، گام های بلندی در اعتلای این علم و کاربرد آن در تصمیم سازی در سطح کلان ملی و در استان های ساحلی برداشته است . مهمترین رهآورد این تلاش ها انتشار چندین گزارش تخصصی زمین شناسی برای استان های ساحلی کشور بوده است .         فهرست کتاب   فصل اول : چینه شناسی مناطق ساحلی دریای خزر فصل دوم : ویژگی های ساختاری و گسل های کرانه های جنوبی دریای خزر فصل سوم : بالا آمدگی و فرونشینی کرانه های جنوبی دریای خزر فصل چهارم : مخاطرات زمینی در مناطق ساحلی دریای خزر فصل پنجم : منابع طبیعی تجدیدناپذیر مناطق ساحلی دریای خزر   نام پدیدآور : اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان سازمان بنادر و دریانوردی   ناشر : سازمان بنادر و دریانوردی