لزوم بهره مندی از تجربیات کشورهای دنیا در راه آهن کشور


تمرکز در سیاست گذاری ، استفاده از همه ظرفیت ها و اجرای استانداردهای جدی و تعامل با راه آهن کشورهای مختلف برای توسعه مرزهای دانش از جمله سیاست های مهم در حوزه آموزش و تحقیقات است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت : راه آهن با کمبود منابع انسانی از نظر کیفی روبه رو نیست و ظرفیت گسترده ای در راه آهن وجود دارد تا به اهدافی که کشور از متولیان ریلی انتظار دارد ، دست یابد . نورالله بیرانوند اظهار داشت : راه آهن کشور باید در زمینه آموزش و تحقیقات از تجربیات کشورهای دنیا بهره مند شود و از رویه های کشف شده و بدیهی تبعیت کند . وی ضمن تشریح نقش مهم آموزش و تحقیقات در صنعت ریلی ، خاطرنشان کرد : اجرای این ماموریت در داخل راه آهن خلاصه نمی شود ، بلکه انتظار می رود ضمن تعامل با ذی نفعان داخلی و خارجی ، بر نیازهای راه آهن تمرکز کرده و نسبت به جمع آوری و دسته بندی کردن نیازها ، اقدامات لازم و ضروری را برای رفع مشکلات و موانع انجام شود . توجه به تحولات فناوری و محیطی در سطح ملی و بین المللی از جمله مسائلی است که مرکز آموزش و تحقیقات باید آن را مورد توجه قرار دهد . معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن اظهار داشت : تمرکز در سیاست گذاری ، استفاده از همه ظرفیت ها و اجرای استانداردهای جدی و تعامل با راه آهن کشورهای مختلف برای توسعه مرزهای دانش از جمله سیاست های مهم در حوزه آموزش و تحقیقات است . آموزش و تحقیقات اثر بنیادین مهمی در جامعه دارد و یکی از اهداف مهم تمامی کشورهای توسعه یافته ، روی آوردن به آموزش و تحقیقات گسترده است ، به طوری که سهم آموزش و تحقیقات در این کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است . آموزش و تحقیقات در واقع می تواند موتور محرک و تحول آفرین اقتصاد کشور باشد و کشورهای پیشرفته با بهره گیری از علم روز روی فناوری های نوین متمرکز شده اند ، در حالی که در جهان کمتر توسعه یافته در بخش فناوری با ارزش افزوده پایین حرکت می کنند . به گفته بیرانوند ، جهت گیری آموزش و تحقیقات ، نیاز واقعی کشور و فناوری های های نوین مسئله جدی امروز است . بیرانوند یادآور شد : بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است در چشم انداز ۱۴۰۴ سهم جابه جایی بار در کشور به میزان ۳۰ درصد از سوی شبکه ریلی و ۲۰ درصد مسافر در سطح کشور انجام شود .
مطالب مرتبط

تغییر نظام شهرسازی در کلانشهرها با توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی

تغییر نظام شهرسازی در کلانشهرها با توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی

نکته بسیار مهم که در زندگی مردم نیز تأثیرگذار خواهد بود حمل و نقل حومه‌ای است به طوریکه حمل و نقل حومه‌ای ریلی نظام شهرسازی در کلانشهرها را تغییر خواهد داد .

|

آینده توسعه ایران باید در حوزه حمل و نقل ریلی باشد

آینده توسعه ایران باید در حوزه حمل و نقل ریلی باشد

          ...

|

پنجاه هزار تومان هزینه سیر هر قطار در صد کیلومتر

پنجاه هزار تومان هزینه سیر هر قطار در صد کیلومتر

         

|

۷۵۰ میلیارد تومان یارانه بخش حمل و نقل ریلی مسافر

۷۵۰ میلیارد تومان یارانه بخش حمل و نقل ریلی مسافر

       

|

دوخطه کردن و برقی سازی خطوط ریلی از برنامه های شرکت راه آهن

دوخطه کردن و برقی سازی خطوط ریلی از برنامه های شرکت راه آهن

تبریز شاهراه ارتباطی جمهوری اسلامی با غرب کشور در حوزه حمل و نقل ریلی بوده و باید از این قابلیت در بخش جابجایی مسافر و حمل بار استفاده بهینه شود .

|