صندوق پس انداز راه‌آهن شتاب دهنده اقتصاد ریلی کشور


افرادی که برای کسب و کار صندوق پس انداز وارد شده و راهکارهای مختلف را جهت کسب سود بیشتر ارائه می دهند ، باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که موجب توسعه فعالیت ها و سودآوری واقعی در این صندوق شوند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، مدیرعامل شرکت راه‌آهن ضمن معرفی مدیرعامل صندوق پس انداز راه‌آهن گفت : این صندوق در بخش ناوگان و فنی‌ و‌ زیربنایی می تواند راه‌آهن را حمایت های مالی کند و به تعبیری صندوق شتاب دهنده اقتصاد ریلی کشور باشد . سعید محمدزاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق پس انداز راه آهن ، با بیان اینکه در برنامه پنج ساله ششم توسعه باید سهم جابجایی بار با شبکه ریلی کشور به ۳۰ درصد افزایش یابد ، افزود : ظرف ۵ سال آینده رسیدن به این سهم بسیار سخت است ، اما معتقدم با حمایت صندوق پس انداز راه آهن از بخش ناوگان و جذب مشتریان بیشتر می توانیم به این سهم برسیم . وی اعلام کرد: صندوق پس‌انداز راه‌آهن ، مجموعه اقتصادی بالنده و شتاب دهنده است که در بخش ناوگان و فنی و زیربنایی می تواند راه آهن را حمایت های مالی و به تعبیری صندوق شتاب دهنده اقتصاد ریلی کشور باشد و به هر میزان این صندوق فعالیت اقتصادی و کسب و کار بیشتری داشته باشد، به طور حتم خانواده راه آهن از سود و منفعت آن بهره مند خواهند بود. محمدزاده با بیان اینکه انتظار ما از صندوق این است که برای توسعه کسب و کار بیش از گذشته تلاش کند، اظهار داشت : افرادی که برای کسب و کار صندوق پس انداز وارد شده و راهکارهای مختلف را جهت کسب سود بیشتر ارائه می دهند ، باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که موجب توسعه فعالیت ها و سودآوری واقعی در این صندوق شوند . ما باید در مساله و مفهوم اقتصاد حل‌ونقل به یکدیگر کمک کنیم و صندوق نیز در این راستا می‌تواند کمک و یاور راه آهن شود.  
مطالب مرتبط

تسهیل دستیابی به توسعه انسان‌محور با تغییر نگرش در مرکز ارتباطات

تسهیل دستیابی به توسعه انسان‌محور با تغییر نگرش در مرکز ارتباطات

در دوره فعلی نکته مهم شناخت سازمان و ادارات ارتباطات نسبت به ارزش‌افزوده اطلاعاتی است که به مردم منتقل می‌کنند تا آن اطلاعات بتواند بر روی زندگی ، رفتار و تصمیم مردم اثرگذاری داشته باشد .

|

برنامه‌ریزی شرکت واگن پارس برای ساخت ۶۰۰ دستگاه واگن باری در سال جاری

برنامه‌ریزی شرکت واگن پارس برای ساخت ۶۰۰ دستگاه واگن باری در سال جاری

استراتژی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی قراردادهای توسعه ناوگان نشان می‌دهد که صنعت ریلی می تواند نفس بکشد و برای هزاران نفر فرصت شغلی ایجاد کند .

|

تشریح دلایل عدم رقابت‌پذیری ریل به سایر مدهای حمل‌ونقل

تشریح دلایل عدم رقابت‌پذیری ریل به سایر مدهای حمل‌ونقل

انتقال بار از جاده به ریل منجر به صرفه جویی ۳۵ سی‌سی و ۲۰ سی سی به ازای حمل یک مسافر از طریق ریل به جای جاده می‌شود . همچنین استفاده از حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای نیز منجر به صرفه جویی ۸۰ سی‌سی می‌شود که می‌تواند محور اقدامات توسعه‌ای کشور باشد .

|

آمادگی راه آهن ایتالیا برای همکاری های بیشتر با ایران

آمادگی راه آهن ایتالیا برای همکاری های بیشتر با ایران

دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل ریلی باید خود را مشتری بدانند و در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ، خود را آماده کنند . همچنین با توجه به اهمیت مبحث موبیلیتی در دنیای امروز و نقش نرم‌افزارهای موبایلی در تردد‌های روزانه مردم ، باید خود را به‌روز نگاه داشت .

|

دستیابی به مدل ریاضی برای پاسخگویی به چالش‌ها و مشکلات لجستیک کشور

دستیابی به مدل ریاضی برای پاسخگویی به چالش‌ها و مشکلات لجستیک کشور

مهم‌ترین اهداف ما از انجام این طرح کاهش قیمت تمام‌شده حمل بار ، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از طریق تجمیع بار در مراکز لجستیک و اتصال آن‌ها به ریل ، انتقال حمل بار در مسافت طولانی به ریل ، فراهم‌سازی ایجاد قطار برنامه‌ای ، افزایش کیفیت خدمات لجستیک از طریق تجمیع آن‌ها در ...

|