صندوق پس انداز راه‌آهن شتاب دهنده اقتصاد ریلی کشور


افرادی که برای کسب و کار صندوق پس انداز وارد شده و راهکارهای مختلف را جهت کسب سود بیشتر ارائه می دهند ، باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که موجب توسعه فعالیت ها و سودآوری واقعی در این صندوق شوند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، مدیرعامل شرکت راه‌آهن ضمن معرفی مدیرعامل صندوق پس انداز راه‌آهن گفت : این صندوق در بخش ناوگان و فنی‌ و‌ زیربنایی می تواند راه‌آهن را حمایت های مالی کند و به تعبیری صندوق شتاب دهنده اقتصاد ریلی کشور باشد . سعید محمدزاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق پس انداز راه آهن ، با بیان اینکه در برنامه پنج ساله ششم توسعه باید سهم جابجایی بار با شبکه ریلی کشور به ۳۰ درصد افزایش یابد ، افزود : ظرف ۵ سال آینده رسیدن به این سهم بسیار سخت است ، اما معتقدم با حمایت صندوق پس انداز راه آهن از بخش ناوگان و جذب مشتریان بیشتر می توانیم به این سهم برسیم . وی اعلام کرد: صندوق پس‌انداز راه‌آهن ، مجموعه اقتصادی بالنده و شتاب دهنده است که در بخش ناوگان و فنی و زیربنایی می تواند راه آهن را حمایت های مالی و به تعبیری صندوق شتاب دهنده اقتصاد ریلی کشور باشد و به هر میزان این صندوق فعالیت اقتصادی و کسب و کار بیشتری داشته باشد، به طور حتم خانواده راه آهن از سود و منفعت آن بهره مند خواهند بود. محمدزاده با بیان اینکه انتظار ما از صندوق این است که برای توسعه کسب و کار بیش از گذشته تلاش کند، اظهار داشت : افرادی که برای کسب و کار صندوق پس انداز وارد شده و راهکارهای مختلف را جهت کسب سود بیشتر ارائه می دهند ، باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که موجب توسعه فعالیت ها و سودآوری واقعی در این صندوق شوند . ما باید در مساله و مفهوم اقتصاد حل‌ونقل به یکدیگر کمک کنیم و صندوق نیز در این راستا می‌تواند کمک و یاور راه آهن شود.  
مطالب مرتبط

عملیاتی شدن راه‌آهن سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان در سال ۹۷

عملیاتی شدن راه‌آهن سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان در سال ۹۷

امسال با حمایت دولت LC ۱۳.۶ میلیارد یوآنی﴿واحد پول چین﴾ که لازم بود ، در روزهای پایانی سال انجام شد و امیدواریم این پروژه سبب توسعه حمل‌ونقل ریلی بین تهران ، فرودگاه امام ، قم و اصفهان شود .

|

نهایی شدن مطالعات طرح قطار برقی مشهد - تهران

نهایی شدن مطالعات طرح قطار برقی مشهد - تهران

سرعت قطار برقی مسیر مشهد - تهران ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی شده به طوری که این طی این مسیر حدود ۶ ساعت طول خواهد کشید .

|

تشریح اقدامات شرکت راه آهن در سال ۹۶

تشریح اقدامات شرکت راه آهن در سال ۹۶

با احتساب ۵۱۶ کیلومتر ریل‌گذاری از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و ۸۰۰ کیلومتر ریل‌گذاری از سوی شرکت راه‌آهن در مجموع نزدیک به ۱۳۰۰ کیلومتر ریل‌گذاری جدید در کشور انجام شده است که در تاریخ ۹۰ ساله راه‌آهن کشور یک رکورد محسوب می‌شود .

|

بازسازی خطوط راه آهن در سخت ترین بخش شبکه ریلی کشور

بازسازی خطوط راه آهن در سخت ترین بخش شبکه ریلی کشور

                                                                                

|

دسترسی به حمل‌ونقل ریلی از مطالبات مردم کردستان

دسترسی به حمل‌ونقل ریلی از مطالبات مردم کردستان

راه‌آهن تهران - همدان - سنندج غرب کشور را به پایتخت ایران و شبکه ریلی کشور متصل می‌کند که مسیر تهران تا همدان سال گذشته به بهره‌برداری و در سفر رئیس‌جمهور به استان همدان افتتاح شد و مسیر همدان تا سنندج در سه قطعه در حال اجراست .

|