اجرای طرح LEZ در شهر برایتون انگلیس


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی iranway ، شهرهای بزرگ با اجرای طرح Low Emission Zone یا LEZ به مبارزه با آلودگی هوا می روند.شهر برایتون دارای پنجاه اتوبوس دو طبقه یورو ۵ و بیست و چهار اتوبوس یورو ۶ می باشد . شهرداری تهران نیز به دنبال اجرای طرح LEZ در پایتخت می باشد.

           
مطالب مرتبط

دولت به تغییر سبک زندگی در شهرها کمک ویژه بکند

دولت به تغییر سبک زندگی در شهرها کمک ویژه بکند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، تجربه سایر کشورها نشان داده هر چقدر به سمت خودرو محوری برویم باز تمکانات و منابع بیشتری را طلب می کند ولیکن رویکرد ما انسان محوری است و با توسعه شبکه مترو ...

|

استقبال از همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک

استقبال از همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، دبیر علمی همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک دکتر صفارزاده از استقبال و ارسال مقاله به دبیرخانه کنفرانس علی رغم تاخیر در شروع کار خبر داد و همچنین برنامه ...

|

لزوم توسعه شهرها بر اساس حمل و نقل پایدار و سیستمی

لزوم توسعه شهرها بر اساس حمل و نقل پایدار و سیستمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، دبیر علمی همایش در سخنرانی افتتاحیه اظهار داشت همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک فضا را به دور از حاشیه های سیاسی باز می کند برای اظهار نظر و تبادل ...

|

ظرفیت تهران برای اجرای TOD

ظرفیت تهران برای اجرای TOD

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آقای دکتر پورسید آقایی در سومین همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی پیرامون ...

|

خودرو محوری عامل اصلی ترافیک و آلودگی هوای تهران

خودرو محوری عامل اصلی ترافیک و آلودگی هوای تهران

رکن اصلی طراحی شهری باید ‌پیاده روی و استفاده از دوچرخه باشد تا تردد مردم تسهیل شود .

|