در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • کتاب مدیریت لجستیک ( کارکردها و فرآیندها )

   

   مدیریت لجستیک

  ( کارکردها و فرآیندها )

   

  تئوری های مدیریت را می توان بر اساس نگرش های فرآیندی ،‌ علمی ،‌ روابط انسانی ،‌ سیستمی ،‌ اقتضایی و استراتژیک دسته بندی نمود که بر اساس هر یک از این نگرش ها می توان موضوعات مختلف را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد.

   

  کتاب مدیریت لجستیک ( کارکردها و فرآیندها )

  کتاب مدیریت لجستیک

   

  در این کتاب با استفاده از دو نگرش فرآیندی و علمی ،‌ مدیریت لجستیک مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر اساس نگرش فرآیندی مدیریت لجستیک دارای وظایفی از قبیل برنامه ریزی ،‌ سازماندهی فرماندهی و رهبری و کنترل می باشد و از زاویه نگاه مدیریت علمی ، لجستیک دارای فعالیت و کارکردهایی در حوزه های تامین و توزیع ،‌ حمل ونقل ،‌ نگهداری و تعمیرات و بازیافت می باشد که مدیریت لجستیک وظیفه دارد ،‌ بین کارکردها و فرآیندهای لجستیک ارتباط منطقی و مناسب برقرار نماید ،‌به طوری که اهداف و ماموریت لجستیک که پشتیبانی از طرح های مصرف کننده در زمان و مکان مناسب و با کمیت و کیفیت مطلوب می باشد را تحقق بخشد.  

   

   

   

  ناشر : دانشگاه جامع امام حسین
  مولف : حسین عیسایی
  نظرات کاربران (2)