در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • آشنایی بیشتر با قاچاق گمرکی


  کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر‌واقعی و یا با ارائه مجوز‌های جعلی به گمرک اظهار شود .

  بر اساس ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود :

  الف – کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد . همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر‌مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد .

  تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز ، مسیرهایی غیر ‌از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) این قانون است .

  ب – خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش ، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی ، عمدی نباشد .

  تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است .

  پ – بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود . هرگاه خارج‌کننده غیر ‌از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود .

  ت – کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود .

  ث – کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود . کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) این قانون می‌شود .

  ج – وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است ، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد . کالای اضافی موضوع ماده(۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است .

  چ – وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد . موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است .

  ح – کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود ، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است . منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد .

  نظر به اینکه بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درخصوص تحقق قاچاق ، شرایطی را پیش‌بینی نموده، تجمیع شرایط ذیل ، منجر به تحقق عنوان مجرمانه قاچاق کالا موضوع بند ح ماده اخیرالذکر می‌گردد :

  الف) اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر

  ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از جمع حقوق ورودی کالای موجود ، کمتر باشد .

  ج) کالا با نام دیگر اظهار شده باشد .

  د) با استفاده از اسناد خلاف واقع و یا جعلی

  خ – کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر‌واقعی و یا با ارائه مجوز‌های جعلی به گمرک اظهار شود .

  د– کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود .

  ذ– کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود .
  مطالب مرتبط

  اجرای آزمایشی طرح ثبت شناسه بین المللی کالاها در اظهارنامه گمرکی

  اجرای آزمایشی طرح ثبت شناسه بین المللی کالاها در اظهارنامه گمرکی

  گمرک ایران این اطلاعات را در راستای مکانیزاسیون تشریفات گمرکی بهره گیری می کند و امید دارد با همکاری لازم از سوی سایر سازمان های همجوار و ذینفعان حوزه تجارت کشور ، این فرآیند را به صورت کاملا الکترونیک عملیاتی نماید .

  |

  کاهش زمان ترخیص کالا با پیش اظهاری واردات به گمرک

  کاهش زمان ترخیص کالا با پیش اظهاری واردات به گمرک

  زمانی که اطلاعاتی چون بارنامه و ثبت سفارش به شکل الکترونیکی ثبت شود نهادهای مربوطه می توانند از تمام مراحل این کالا اطلاع داشته و آن را رصد کنند و از سوی دیگر مدارک این کالا مورد بررسی بنادر و گمرک گردیده و تایید شده بنابراین از قاچاق کالا جلوگیری به عمل می آید .

  |

  ابلاغ بخشنامه ساماندهی فروشگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های کشور

  ابلاغ بخشنامه ساماندهی فروشگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های کشور

  با توجه به اینکه باستناد ماده (۱۶۷) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مهلت ورود موقت کالای خارجی منتقل شده به فروشگاههای آزاد ۶ ماه می باشد ، هرگونه تمدید پروانه ورود موقت مربوطه با نظر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه امکانپذیر خواهد بود .

  |

  نظرات کاربران