در حال بارگذاری ...

ارتقای جایگاه دفتر گزینش شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


محمود فرهانی پیش از این نماینده هسته گزینش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، دفتر گزینش شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از نمایندگی هسته مرکزی به نمایندگی هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی ارتقا یافت .

بر اساس ابلاغ داریوش آسترکی رئیس هسته گزینش وزارت راه و شهرسازی ، محمود فرهانی به عنوان نماینده هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب و معرفی شد .

محمود فرهانی پیش از این نماینده هسته گزینش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بود که با توجه به ارتقاء جایگاه هسته گزینش شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در وزارت راه و شهرسازی ، به عنوان نماینده هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شده است .
مطالب مرتبط

تلاش برای ارتقای رتبه شرکت فرودگاه ها در قانون خدمات کشوری

تلاش برای ارتقای رتبه شرکت فرودگاه ها در قانون خدمات کشوری

نزدیک به ۱۵ سال از تعیین درجه و رتبه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می گذرد و از آن زمان تاکنون با وجود داشتن وظایف خطیر ، وجود کارمندان با درجه بالای تخصص ، نوع تولید و خدمات حساس و پیچیده و نقش اقتصادی و تأثیرگذار آن در درآمدهای ملی تلاشی برای ارتقای این رتبه انجام نشده ...

|

نظرات کاربران