در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

راه آهن از ایمن ترین شقوق حمل و نقل در جهان

راه آهن از ایمن ترین شقوق حمل و نقل در جهان

مسلماً در جایی که ریل وجود داشته ، راه آهن نیز خدمت رسانی کرده است ، ولی مسیرهای ریلی ما اکثر مستقیم از مرکز استان به استان دیگر است و گردشی در این میان نیست که بتواند سایر بخشها کشور را پوشش دهد و بسیاری از نقاط کشور از حمل و نقل ریلی برخودار نیستند .

|

نظرات کاربران