در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • افزایش ۹ درصدی نشست و برخاست در فرودگاه های کشور


  فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با ۴۹۸۹ فروند نشست و برخاست و پذیرش بیش از ۷۸۸ هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد و از طرفی با ارسال و پذیرش بیش از ۱۴ میلیون و ۶۵۵ هزار کیلوگرم بار رتبه نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده است .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که در مهر ۹۶ در مجموع ۳۷ هزار و ۵۹۸ نشست و برخاست در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها انجام شده که نسبت به مهرسال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می‎دهد .

  آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی ، نشان می‌دهد که فرودگاه‌های کشور در این ماه رشد ۹ درصدی نشست و برخاست را با انجام ۳۷ هزار و ۵۹۸ پرواز ، رشد هشت درصدی ارسال و پذیرش بار و پست را با جابه‌جایی حدود ۴۷ میلیون کیلوگرم و رشد شش درصدی اعزام و پذیرش مسافر را با جابه‌جایی حدود چهار میلیون و ۷۰ هزار نفر داشته‌اند .

  بر همین اساس در این ماه ، فرودگاه مهرآباد با ۱۱ هزار و ۶۴۳ فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‌جایی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر پرترافیک‌ترین فرودگاه بوده است .

  فرودگاه مشهد با بیش از ۶۳۰۰ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود ۸۹۸ هزار مسافر دومین فرودگاه پرترافیک کشور است .

  فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با ۴۹۸۹ فروند نشست و برخاست و پذیرش بیش از ۷۸۸ هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد و از طرفی با ارسال و پذیرش بیش از ۱۴ میلیون و ۶۵۵ هزار کیلوگرم بار رتبه نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده است .

  سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه ۳۰ هزار و ۴۲۳ فروند است که طی آن بیش از سه میلیون و ۶۲۴ هزار مسافر و بیش از ۲۷ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‌اند .

  با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا ، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۵۳۳۰ فروند نشست و برخاست ، بیش از۷۷۰ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش حدود شش میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۵۴۷ فروند نشست و برخاست ، اعزام و پذیرش حدود ۲۵۴ هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد .

  سهم پروازهای خارجی مهرماه در فرودگاه‌های بین‌المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها نیز ، نشست و برخاست ۷۱۷۵ فروند هواپیما است که طی آن بیش از یک میلیون مسافر و حدود ۲۰ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‌اند .

  در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۴۸۵۸ فروند هواپیما ، اعزام و پذیرش بیش از  ۷۸۶ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۵ میلیون کیلوگرم بار ، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۹۷۰ فروند هواپیما ، اعزام و پذیرش بیش از ۱۲۷ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست ۳۵۱ فروند هواپیما ، اعزام و پذیرش حدود ۴۲ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۶۸۴ هزار کیلوگرم بار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند .
  نظرات کاربران