در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

پیشرفت 60 درصدی تونل شرقی البرز در آزادراه تهران - شمال

پیشرفت 60 درصدی تونل شرقی البرز در آزادراه تهران - شمال

تونل البرز به طول 6 هزار و 400 متر در منطقه دو این آزادراه قرار دارد که عملیات اجرایی آن تقریبا ازسال 90 توسط دو پیمانکار ایرانی و با پیشرفت فیزیکی 59.5 درصد در حال انجام است که تا کنون حفاری 6 هزار متر و لاینینگ 4 هزار و 300 متر بخش شرقی آن انجام شده است .

|

نظرات کاربران