در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • لزوم تغییر در ساختار نظارتی و حاکمیتی بخش ریلی مسافری


  بخش مسافری ریلی باید از طرف دولت حمایت خوبی شود تا شرکت های خصوصی فعال در این صنعت شکل گیرد .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، توسعه خصوصی سازی در صنعت ریلی مسافری کشور بدون جدا کردن و تفکیک وظایف حاکمیتی از بخش تصدی گری و اپراتوری امکان پذیر نیست .

  مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان این مطلب افزود : برای توسعه خصوصی سازی در صنعت ریلی مسافری ، راه آهن ج.ا.ا با وظیفه اجرایی و اپراتوری همزمان ، نباید نقش حاکمیتی و دستوری داشته باشد .

  محمد رجبی گفت : بخش خصوصی در بخش مسافری صنعت ریلی باید اختیارات بیشتری نسبت به شرایط فعلی داشته باشد تا بتواند نسبت به عرضه و تقاضا قطارهایش را کم یا زیاد کند . مرجع تنظیم مقررات به عنوان نماینده دولت و بخش حاکمیتی که به تعیین ضوابط و مقررات و آیین نامه ها در حوزه مسافری ریلی می پردازد تا نظارت ها را بر این اساس انجام دهد و نباید به گونه کنونی خود را رقیب بخش خصوصی بداند .

  مدیرعامل رجا تأکید کرد : وقتی شرکت های خصوصی امکان مانور دادن در ارائه خدمات گوناگون با قیمت های مختلف بر اساس عرضه و تقاضا، یا حذف و اضافه کردن قطارهایشان را نداشته باشند عملاً امکان مدیریت در هزینه و درآمدهای خود را ندارند .

  رجبی از زیان ده بودن بخش مسافری ریلی در اکثر کشورها حتی کشورهای توسعه یافته یاد کرد و گفت : بخش مسافری ریلی باید از طرف دولت حمایت خوبی شود تا شرکت های خصوصی فعال در این صنعت شکل گیرد .
  نظرات کاربران