در حال بارگذاری ...

برخورد جدی با شرکت‌ها و رانندگان متخلف حمل و نقل جاده ای


استمرار در برگزاری جلسات کمیسیون و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف ، موجبات کاهش میزان سطح تخلفات و رعایت بیشتر قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های حمل و نقل جاده‌ای استان را فراهم کرده است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۰۰ پرونده در کمیسیون تخلفات حمل و نقل جاده‌ای موضوع تخلفات شرکت‌ها و رانندگان حرفه‌ای (ماده ۱۱ و ماده ۱۲ مربوط به تخلفات شرکت‌ها و رانندگان) رسیدگی شد .

علی یزدانی معاون حمل و نقل این اداره کل با اشاره به نقش نظارت و برخورد جدی با تخلفات در حوزه حمل و نقل گفت : در سه‌ماهه نخست سال جاری پرونده بیش از ۴۰۰ پرونده استخراج و تشکیل جلسه داده شد . از پرونده‌های رسیدگی شده موضوع ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده‌ای ، ۲۱ درصد تبرئه و ۶۷ درصد با محرومیت یک‌ماهه ، ۷ درصد محرومیت دوماهه ، ۳ درصد محرومیت سه‌ماهه و ۲ درصد محرومیت با تعلیق اجرا روبرو شدند .

یزدانی در خصوص تخلفات کمیسیون ماده ۱۲ مربوط به شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای نیز اضافه کرد : ۹۱ فقره گزارش از سیستم تخلفات استخراج گردید که مربوط به ۶۶ شرکت حمل و نقلی بوده است که در ۵ جلسه مورد رسیدگی کمیسیون ماده ۱۲ استان قرار گرفتند و از مجموع آراء صادره ۱ فقره رأی اهتمام ، ۱۷ فقره رأی تبرئه ، ۶ فقره رأی تذکر، ۲ فقره رأی تعلیقی یک‌ماهه پروانه و ۳۹ فقره رأی جریمه صادر گردیده است .

بر اساس این گزارش تأخیر در ساعت حرکت اتوبوس‌ها ، نقص فنی و عدم ارائه سرویس‌دهی مناسب عمده این تخلفات را تشکیل می‌دهد .

شایان ذکر است استمرار در برگزاری جلسات کمیسیون و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف ، موجبات کاهش میزان سطح تخلفات و رعایت بیشتر قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های حمل و نقل جاده‌ای استان را فراهم کرده است .

 
نظرات کاربران