در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • بررسی پرونده ثبت جهانی میراث صنعتی راه آهن ایران


  موضوع راه اندازی موزه راه آهن نیز در دستور کار جدی قرار گرفته و خوشبختانه با اقدامات به موقع مناطق جنوب شرق و خراسان اقدام به ایجاد موزه در راه آهن خود کرده اند و به زودی در ناحیه آذربایجان و جنوب کشور نیز این موزه ها ایجاد می شود .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، اطلاعات پرونده ثبت جهانی در قالب ۱۰ سرفصل و ۵۰ بخش ، با حضور معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی شرکت راه آهن و کارشناسان مربوطه در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت .

  با پذیرفته شدن "نامزدی میراث صنعتی راه آهن ایران" در اجلاس اخیر یونسکو در لهستان ، اطلاعات پرونده ثبت جهانی ، با حضور معاون میراث فرهنگی و مدیرکل دفترمهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی شرکت راه آهن و کارشناسان مربوطه در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت .

  محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی با اشاره به ضررورت تکمیل پرونده تا آذرماه سال جاری ، گفت : برای این موضوع بایستی پایگاه ثبت جهانی میراث راه آهن در شرکت راه آهن ایجاد شود . فعالان این حوزه در شرکت راه آهن بایستی ضمن پایش فعالیت ها، ساختار مدیریتی تهیه و تدوین کنند تا ارزیابی ها بدون مشکل صورت گیرد .

  وحید علی قارداشی مدیرکل دفترمهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی شرکت راه آهن با اشاره به موضوع اقدامات صورت گرفته در خصوص ثبت جهانی میراث راه آهن گفت : پرونده ثبت جهانی پس از مطالعه و بررسی مدارک، نقشه ها و اسناد موجود در وزارت امور خارجه توسط تیم کارشناسی راه آهن تهیه و تدوین شده است . موضوع راه اندازی موزه راه آهن نیز در دستور کار جدی قرار گرفته و خوشبختانه با اقدامات به موقع مناطق جنوب شرق و خراسان اقدام به ایجاد موزه در راه آهن خود کرده اند و به زودی در ناحیه آذربایجان و جنوب کشور نیز این موزه ها ایجاد می شود .
  نظرات کاربران