در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • لزوم توجه جدی به موضوع ایمنی در شبکه ریلی کشور


  مدیران ستاد و مناطق در زمان وقوع حادثه ، از اظهار نظر در مورد آن خودداری کنند زیرا وظیفه اطلاع رسانی بر عهده روابط عمومی است و بیان علت سانحه نیز در حیطه تخصص و وظایف کمیسیون عالی سوانح راه آهن است .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، مدیرعامل راه آهن در سومین جلسه ستاد ارتقا ایمنی در سال جاری ، بر توجه جدی به موضوع ایمنی و ارائه برنامه ضربتی ارتقای ایمنی تاکید کرد و گفت : در کمترین زمان بعد از وقوع سانحه ، با مامورین و عوامل انسانی دخیل در سانحه برخورد شود تا از تکرار حادثه جلوگیری کنیم .

  سعید محمد زاده با بیان اینکه در برخورد با سوانح تساهل و تسامح نداشته باشید ، گفت : در کمترین زمان بعد از وقوع سانحه ، با مامورین و عوامل انسانی دخیل در سانحه برخورد شود تا از تکرار حادثه جلوگیری کنیم . هر یک از ادارات ستاد و مناطق ، ستاد ارتقا ایمنی تشکیل دهد و در ستاد خود، سوانح را به طور کامل بررسی و تحلیل کند .

  وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی سخنگوی سازمان است ، ادامه داد : مدیران ستاد و مناطق در زمان وقوع حادثه ، از اظهار نظر در مورد آن خودداری کنند زیرا وظیفه اطلاع رسانی بر عهده روابط عمومی است و بیان علت سانحه نیز در حیطه تخصص و وظایف کمیسیون عالی سوانح راه آهن است .

  محمدزاده با بیان اینکه تمامی بخشهای ذیربط در مسئله ایمنی ، توجه جدی به موضوع ایمنی و رفع مشکلات داشته باشند از مدیران راه آهن خواست برنامه ضربتی ارتقا ایمنی برای بازه زمانی دو هفته را ارائه کنند .

  مدیرعامل راه آهن همچنین بر تدوین دستورالعمل برای بعد از سانحه و مدیریت بحران ، انتقال تجربه و دانش تحلیل سانحه به مناطق ، دقت در تحلیل و بررسی سانحه به منظور یافتن راه حل جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه ، توجه به نگهداشت پروژه و مدیریت منابع و امکانات در تمامی مناطق راه آهن تاکید کرد .

  تقویت پست های بازدید و توجه به حساس بودن آن ، مدیریت دانش در حوزه ایمنی ، بررسی وضعیت سوزنها ، مستند سازی تحلیل سوانح و ارسال آن برای تمامی مدیران ، تدوین دستورالعمل خاص برای شرایط خاص از قبیل پیش بینی وقوع سیل ، برف و ... و تشکیل مدیریت بحران در این شرایط از دیگر تاکیدات مدیرعامل راه آهن در سومین جلسه ستاد ارتقا ایمنی بود .
  نظرات کاربران