در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • جزئیات نشست و برخاست و تاخیرهای پروازی در فرودگاه‌ها


  شرکت هوایی آتا ایر موفق شد ۶۱۶ پرواز را از مهرآباد انجام شدهد که ۲۷۳ مورد آن به موقع و ۳۴۳ مورد آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه ۶۰۸ پرواز انجام داد که ۲۲۸ پرواز آن به موقع و ۳۸۰ مورد آن با تاخیر انجام شده است .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، در فرودین ماه سال ۹۶ در مجموع ۱۶ شرکت هوایی ۵ هزار و ۹۰۸ پرواز در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام دادند که ۴۸.۵ درصد آن با تاخیر بوده است .

  در این ماه از ۵ هزار ۹۰۸ پرواز هوایی در مسیرهای داخلی در فرودگاه مهرآباد تهران ۳ هزار و ۲۹ پرواز آن به موقع انجام شده و ۲ هزار و ۸۷۹ پرواز با تاخیر مهرآباد را به مقصد خود ترک کرده اند .

  در فروردین ماه امسال شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۵۴ مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۴۲۳ پرواز آن به موقع و ۵۳۱ پرواز با این شرکت با تاخیر انجام شده است . همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد ۶۶۲ مورد بود که ۳۹۲ پرواز آن به موقع و ۲۷۹ پرواز آن با تاخیر مهرآباد را ترک کرده است .

  در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد ۶۱۶ پرواز را از مهرآباد انجام شدهد که ۲۷۳ مورد آن به موقع و ۳۴۳ مورد آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه ۶۰۸ پرواز انجام داد که ۲۲۸ پرواز آن به موقع و ۳۸۰ مورد آن با تاخیر انجام شده است .

  بر اساس این گزارش ، در فروردین ماه ۹۶ شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع ۴۸۶ پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۵۸ مورد آن به موقع و ۲۲۸ مورد آن با تاخیر بوده است ، ضمن این که شرکت هوایی کاسپین در این ماه ۴۳۶ پرواز از مهرآباد داشته که ۲۱۶ مورد آن به موقع و ۲۲۰ پرواز آن با تاخیر انجام شده است .

  شرکت هوایی کیش ایر در فروردین ماه امسال در مجموع ۴۰۲ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۷۶ مورد آن به موقع و ۱۲۶ مورد آن با تاخیر بوده است در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع ۴۰۱ پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۶۷ مورد آن به موقع و ۱۳۴ پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند .

  هواپیمایی تابان نیز در این ماه ۳۸۳ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۸۳ مورد آن به موقع و ۲۰۰ پرواز آن با تاخیر بوده است و شرکت هوایی ایران ایر تور در این ماه ۲۵۰ پرواز انجام داد که ۱۷۶ مورد آن با تاخیر و ۷۴ مورد آن به موقع بوده است .

  در فروردین ماه امسال شرکت هوایی نفت ایر ۲۳۳ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۰۴ مورد آن با تاخیر و ۱۲۹ پرواز آن به موقع بوده و شرکت هوایی معراج ایر در این ماه از مهرآباد ۱۵۵ پرواز انجام داد که ۱۰۹ مورد آن به موقع و ۴۶ پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است .

  در نخستین ماه امسال شرکت جدید هوایی سپهران ، در مجموع ۱۲۴ پرواز را از مهرآباد انجام داد که ۱۰۵ مورد آن به موقع و ۱۹ پرواز آن با تاخیر انجام شده است .

  در این ماه شرکت اترک ایر در مجموع ۹۶ پرواز از مهرآباد داشته که ۲۹ مورد آن به موقع و ۶۷ مورد آن با تاخیر انجام شده و شرکت هوایی ساها در این ماه ۸۶ پرواز در مسیرهای داخلی انجام داد که ۳۲ مورد آن تاخیر داشته و ۵۴ مورد آن با تاخیر انجام شده است .

  در نخستین ماه امسال شرکت هوایی پویا در مجموع توانست ۱۶ پرواز را از فرودگاه مهرآباد انجام دهد که ۱۳ پرواز آن به موقع انجام شده و ۳ مورد آن با تاخیر فرودگاه مهرآباد را ترک کرده است .
  نظرات کاربران