در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • رشد ۴۱.۵ درصدی صادرات کالاهای نفتی در بنادر کشور


  در اسفند ماه سال ۹۵ ، واردات کالاهای نفتی برابر ۴۳۹ هزار و ۵۴۴ تن و صادارت این نوع کالا برابر ۹۳۲ هزار و ۷۷۱ تن بوده است . آمار ترانزیت برابر ۱۸۵ هزار و ۷۱ تن اعلام شده است .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ،‌ بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۵ از تمام بنادر ایران ۱۴۴ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۳۵ تن کالا تخلیه و بارگیری شد .

  از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها ، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹۸ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۹۲۷ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۴۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۹۹ تن و سهم بارگیری ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۳۸ تن گزارش شده است .

  در سال ۹۵ ، واردات کالای غیرنفتی ۳۳ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۴۲۴ و صادارت کالاهای غیرنفتی ۴۹ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۴۶ تن بوده است . آمار ترانزیت ۴ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۷۲۲ تن اعلام شده است .

  تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

  از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها ، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۴۵ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۴۰۸ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۲۰ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۸۵ تن و سهم بارگیری ۲۵ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۸۲۳ تن گزارش شده است .

  در سال ۹۵ ، واردات کالاهای نفتی برابر ۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۷۳۱ تن و صادارت این نوع کالا برابر ۲۲ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۹۱۳ تن بود که دارای ۴۱.۵ درصد افزایش داشته است . آمار ترانزیت برابر ۱ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۴۷۸ تن اعلام شده است .

  تخلیه و بارگیری کالا در اسفندماه سال ۹۵

  بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در اسفند ماه سال ۹۵ از تمام بنادر ایران ۱۲ میلیون و ۹ هزار و ۱۵۰ تن کالا تخلیه و بارگیری شد .

  از کل آمار ارایه شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها ، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۱۵۰ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۵۶ تن و سهم بارگیری ۵ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۱۱۶ تن گزارش شده است .

  در آخرین ماه سال ۹۵ ، واردات این نوع کالا ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۷۶۳ و صادارت کالاهای غیرنفتی ۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۵۰ تن بوده است . در این ماه آمار ترانزیت ۳۶۶هزار و ۹۱۶ تن اعلام شده است .

  تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

  از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها ، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۹۷۸ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۱ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۳۹۷ تن و سهم بارگیری ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۸۱ تن گزارش شده است .

  در اسفند ماه سال ۹۵ ، واردات کالاهای نفتی برابر ۴۳۹ هزار و ۵۴۴ تن و صادارت این نوع کالا برابر ۹۳۲ هزار و ۷۷۱ تن بوده است . آمار ترانزیت برابر ۱۸۵ هزار و ۷۱ تن اعلام شده است .
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران