در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • استراتژی چیدمان انبار


  نحوه چیدمان کالا در کامیون حمل کننده و خروجی کالا از کامیون و چیدمان آن در انبار و نظام ثبت نشانی (مانند بارکد گذاری ) برای هر بسته بندی انتقال سریع کالاها را ممکن می سازد .

  طراحی ، تعدیل کننده بهره برداری از فضا و مدیریت هزینه هاست . که در این فرایند با در نظر گرفتن فضای انبار اقلام بین بار انداز و نواحی گوناگون انبار جابه جا می شود. چیدمان بهینه به طور کلی به دو قسمت تقسیم می شود که در زیر به آن می پردازیم :

  ۱- تنوع اقلام نگهداری شده ۲ – تعداد اقلام برداشته شده وبر حسب نوع فعالیت چیدمان انجام می شود.

  در این میان چیدمان بر حسب FILO کاربرد به سزایی دارد یعنی اولین ورودی کالا به انبار بر مبنای آخرین خروجی همان کالا از انبار است و بر این اساس نسبت ها بر معیار اولویت چیدمان مورد استفاده قرار می گیرد. با این ویژگی عملیات سریع و بدون نیاز به ذخیره سازی قبلی صورت می پذیرد.

  یک دیگر از عوامل اثر گذار در این خصوص انتقال کالا از کامیونی که کالا را می آورد و انتقال کالا به کامیونی کالا را حمل می کند که این پورسه از خط تولید تا بارگیری در کامیون وتخلیه کردن صورت می گیرد . یعنی نحوه چیدمان کالا در کامیون حمل کننده و خروجی کالا از کامیون و چیدمان آن در انبار و نظام ثبت نشانی (مانند بارکد گذاری ) برای هر بسته بندی انتقال سریع کالاها را ممکن می سازد . با این خصوصیات پی می بریم نقش چیدمان کالا امریست غیر قابل انکار و فواید اثر بخش این فرایند واژه (بهینه) را برای ما کاربردی می کند. وکسانی در این راه موفق ترند که بتوانند  به صورت علمی و کاربردی و به کارگیری از تکنولوژی های به روز دنیا برای چیدما ن کالا وسبک انبار داری نوین استفاده کنند.

   
  نظرات کاربران