در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • ندادن اجازه عبور از کانال سوئز به کشتی هانجین


  هانجین برای هزینه کردن سرمایه ای که در اختیار دارد نیاز به اجازه دادگاه دارد و بدون حمایت دادگاه هر کشتی از کشتیرانی مذکور که در بنادر پهلو می گیرند می توانند ضبط و توقیف شوند.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، کشتی چارتر کشتیرانی هانجین کره جنوبی Hanjin Switzerland متعلق به Ciner group نتوانست از کانال سوئز عبور کند.

  مدیر عامل Ciner group به لویدزلیست گفت: به دلیل اینکه کشتیرانی هانجین کره مجوز پرداخت کرایه عبور از کانال سوئز را ندارد نتوانست از این کانال عبور کند.

  وی در ادامه افزود: هانجین برای هزینه کردن سرمایه ای که در اختیار دارد نیاز به اجازه دادگاه دارد و بدون حمایت دادگاه هر کشتی از کشتیرانی مذکور که در بنادر پهلو می گیرند می توانند ضبط و توقیف شوند.

  علاوه بر Hanjin Switzerland ، کشتیرانی هانجین سه کشتی چارتر دیگر-Hanjin Croatia, Hanjin Czech و Hanjin Hungary- دارد که  براساس جدول زمانی با سرعت کم به سمت مقصدشان  در حال تردد هستند.
  نظرات کاربران